Sharing is caring!

Virtual reality is meer dan een achtbaanrit of een diepzee-avontuur: het kan levens helpen redden. Onderzoekers van de universiteit van Oxford gebruikten VR Bril Kopen  om ernstige paranoia te behandelen door mensen toe te staan ​​hun angsten onder controle te krijgen in een gecontroleerde omgeving.

Gemeenschappelijk bij patiënten met de diagnose schizofrenie is paranoia de ongegronde angst dat anderen opzettelijk proberen je te schaden – fysiek of emotioneel. Maar terwijl de moderne geneeskunde nog een remedie moet vinden, geloven onderzoekers dat futuristische technologie van nut kan zijn.

Oxford University

In een studie van Oxford University, vandaag online gepubliceerd in het British Journal of Psychiatry, hebben 30 patiënten verschillende simulaties uitgevoerd, waarbij ze hun angstniveaus en sociale interactie hebben getest.

Mensen die lijden aan de ziekte vermijden vaak oogcontact en snijden zich af, of onthouden zich van, sociale situaties-gedragingen Oxford Psychiatry professor Daniel Freeman en zijn onderzoeksteam hopen te elimineren.

Hoe Werkte Het Onderzoek?

Patiënten brachten 30 minuten door in twee virtuele werkelijkheden – een steeds drukker wordende lift en ondergrondse trein – en volgden gerandomiseerde instructies over hoe om te gaan met de situaties. De ene groep werd aangemoedigd om normale strategieën te gebruiken die het vertrouwen helpen opbrengen om langer rond te blijven hangen. De ander kreeg te horen dat ze hun verdediging volledig moesten laten vallen en van de ene dag op de andere moesten gaan met de avatars, of een lange blik moesten hebben.

“Stap voor stap worden patiënten geholpen om te leren wat er zou gebeuren als ze zich in de buurt van andere mensen bevinden,” zei Freeman

De resultaten, pochte hij, waren “opmerkelijk”: na slechts 30 minuten in de VR, ondervonden proefpersonen grote reducties in paranoia; meer dan de helft had geen ernstige wanen meer.

Geen Volledige Definitieve Studie Van VR

Weliswaar geen definitieve studie – “het was klein, op korte termijn,” zei Freeman – de resultaten tonen aan dat virtual reality een manier is om symptomen het hoofd te bieden of te verminderen. Oxford University is al begonnen haar psychiatrische scenario’s over te dragen aan mobiele systemen zoals de Oculus Rift, in een poging om de therapie aan meer klinieken en ziekenhuizen te leveren.

Het Idee Achter Dit Project

“Onze ambitie is om dit werk voort te zetten, om een ​​langere, en daarom krachtiger, VR-behandeling te gebruiken, om draagbare en betaalbare VR-apparatuur te gebruiken en om een ​​volledige klinische proef uit te voeren,” zei Freeman. “Als de spannende belofte van VR-werkelijkheid wordt, dan kan VR in de toekomst een centrale plaats innemen in de behandeling van psychische problemen.”